Sinds een aantal jaar zet Jos Wouters zich actief in voor WMH. Niet alleen als lid van de Algemene Vergadering, maar ook in zijn vroegere functie als abt van de abdij van Averbode. Als abt realiseerde hij een verregaande samenwerking tussen de abdij en WMH....

Een aantal jaar geleden startte de samenwerking tussen WMH en organisatie Mlisada.  WMH steunde eerder al het ontmoetingscentrum waar Mlisada straatkinderen opvangt. Veel van deze kinderen zijn getraumatiseerd. De organisatie helpt hen d.m.v. muziek om hun trauma’s te verwerken....

Wat een resultaat! Vzw Helpende handen voor Nepal stak samen met de lokale gemeenschap de handen uit de mouwen en toverde het grauwe schoolgebouw om tot een kleurrijke leeromgeving. WMH gaf een financiële bijdrage voor de aankoop van de verf....

Al decennia lang helpt WMH arme mensen in Oost-Europa. Momenteel zijn we vooral actief in Roemenië, Moldavië en Oekraïne. WMH steunt zowel financieel als materieel, via baantransporten met hulpgoederen en kleding....