Goedgekeurde Projectaanvraag

Wat gebeurt er als mijn aanvraag is goedgekeurd?

Wat doet WMH na een positieve beslissing van je projectaanvraag?

  • WMH maakt de financiële bijdrage (al dan niet in schijven) over op het rekeningnr, vermeld op de aanvraag
  • WMH stelt de gevraagde hulpgoederen ter beschikking, in functie van beschikbaarheid en naar proportionaliteit
  • Heb je gevraagd om hulp bij verzending van goederen?
    Breng je goederen voor verzending naar de opslagplaats van WMH, na een positieve beslissing van de projectencommissie. Goederen die je aanlevert zonder goedkeuring van de projectencommissie, worden gefactureerd aan het volle tarief.

Neem contact op met onze verzendingsdienst via het onderstaande formulier, voorafgaand aan de levering van je goederen. Zij informeren je over alle formaliteiten, documenten en openingsuren.

Wat moet jijzelf doen na een positieve beslissing van je projectaanvraag?

  • Hou ons op de hoogte van de vorderingen van je project door het evaluatieformulier in te vullen. Lever daarbij ook kwalitatieve foto’s aan die WMH mag gebruiken in haar communicatie.

 

NB: De mate waarin je feedback aanlevert en optreedt als ambassadeur van WMH wordt meegenomen  in de beoordeling van toekomstige aanvragen.

Heb je om hulp gevraagd bij verzending van goederen en is je aanvraag goedgekeurd?

Neem via het onderstaande formulier contact op met onze verzendingsdienst.