Wat doen we?

Wat doet Wereld Missie Hulp?

Wereld Missie Hulp (WMH) helpt kansarme mensen over de hele wereld. Jaarlijks ondersteunen we zo’n 200 ontwikkelingsprojecten. De middelen daarvoor haalt WMH hoofdzakelijk uit de inzameling van kledij.

 

© VAN IN, Op verkenning, methode wereldoriëntatie basisonderwijs

Kleding inzamelen

WMH beschikt in Vlaanderen en Brussel over een groot netwerk van containers voor de inzameling van tweedehandskleding en schoenen. Onze logistieke afdeling zorgt voor een vlotte en tijdige ophaling van de kleding. Een deel van de kledij gebruikt WMH voor humanitaire projecten. De rest verkopen we en met de opbrengst hiervan steunen we ontwikkelingsprojecten.

Zo helpen we niet alleen mensen met kledij, maar kunnen we ook scholen, weeshuizen, waterputten enz. bouwen. Kortom structureel werken en gemeenschappen een duurzame toekomst bieden.

Kleding sorteren en verkopen

om met de opbrengst ontwikkelingsprojecten te steunen

WMH shop

We verkopen een deel van de kleding en schoenen via de WMH-shop in Boechout. Als je in onze shop koopt:

  • Vind je een toffe outfit voor een paar euro. WMH verkoopt tweedhandskleding en –schoenen, maar heeft ook veel nieuwe, outlet spullen.
  • Help je mensen in nood. De opbrengst van de verkoop gaat naar de ontwikkelingsprojecten die WMH steunt. Onze vrijwilligers runnen de shop en houden daarmee de werkingskosten laag.
  • Kies je voor duurzaamheid. Tweedehands kleding is duurzaam, omdat je materialen hergebruikt en hierdoor het milieu geen schade toebrengt.
20121123_4201

Sorteerbedrijven

Een ander deel van de goederen wordt verkocht aan gespecialiseerde sorteerbedrijven / opkopers.

Vooraleer we samenwerken met deze bedrijven worden zij onderworpen aan een ethische screening. Uiteraard werkt WMH enkel met sorteerbedrijven die OVAM geregistreerd zijn. Op die manier zijn we er alvast zeker van dat zij over de nodige vergunningen beschikken om kleding te verwerken. Ook zien we erop toe of deze bedrijven humanitaire projecten steunen, zoals ze zelf aangeven. Jaarverslagen worden opgevraagd, foto’s worden verkregen. Bovendien letten we er op of de sortering zorgt voor plaatselijke tewerkstelling. Vaak door laaggeschoolden die moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt werk vinden. Hoe meer een opkoper zich inzet voor de derde en vierde wereld, hoe meer kleding en schoenen we er aan verkopen.

Ontwikkelingsprojecten steunen

WMH steunt jaarlijks zo’n 200 ontwikkelingsprojecten. We kiezen met zorg uit wie we ondersteunen en op welke manier, zodat we zeker weten dat je hulp goed terecht komt. We doen dat aan de hand van onze Ethische Code voor Projectwerking. We helpen wereldwijd: bekijk hier waar WMH actief is en hoe we hulp verlenen.

 

 

Humanitaire verzendingen

WMH heeft een eigen verzendingsdienst waarmee we hulpgoederen verzenden over de hele wereld. Heb je goederen die je wil versturen voor je ontwikkelingsproject? Lees meer over onze verzendingsdienst.

Educatieve programma’s

WMH vertelt graag haar verhaal aan de volgende generatie. Een verhaal dat niet alleen gaat over hoe we met textielophaling ontwikkelingsprojecten steunen, maar ook over solidariteit en op welke manieren we allemaal ons steentje bij kunnen dragen.

 

Jongeren leren WMH kennen tijdens een bezoek of via onze educatieve toolbox en worden uitgedaagd om na te denken over ontwikkelingshulp, solidariteit en ethische vraagstukken rond hulpverlening.